Posted on

IKT Strategi besöker Eget Företag Mässan i Stockholm

2011 firar mässan Eget Företag 10 år. Under mässdagarna i oktober brukar det komma en hel del spännande föreläsningar inte minst inom området med att skapa affärer med hjälp av ny teknik. IKT Strategi kommer finnas på plats och ta del av nyheter inom branschen.

Läs mer om mässan här