Posted on

Personlig effektivitet med Monica Jaxelius

Monica föreläste om hur du kan effektivisera ditt insamlande av tankar och arbete. Några tips hon gav:

• Använd dig av ett fåtal verktyg som du verkligen använder. Håll dig till dem.
• Töm minnessaker i huvudet. Töm saker i huvudet som oroar dig, upprör dig.
• Var i nuet. Kolla inte inkorgen innan ett möte. Var i nuet och närvarande. Låt inte tankarna skingras utan fokusera på det du håller på med.
• Innan du går hem för dagen, ge dig själv ro över arbetet. Ge dig 15 minuter till att tänka över de saker som gror. Avsluta och lämna kvar jobbet på arbetet.

Hon ger även ett boktips på boken Your Brain at work.

Sammanfattande en mycket inspirerande föreläsning, med handfasta verktyg att använda i vardagen.

Är ni intresserade att lyssna på Monica eller gå en utbildning? Kontakta Lexicon i Borås.

Mer om Monica Jaxelius.
Monica Samarbetar med Lexicon Borås och erbjuder kursen Personlig Effektivitet. Erfarenhet av att arbeta med att utveckla individer och grupper.