Posted on

Sökmotor som konkurrerar med Google?

Har du svårt för att hitta produkter du söker på Google? Google lade nyligen ner sin tjänst Google Commerce Search, som var ett utvecklingsprojekt för att öka produktsökningar. Nu ska det svenska företaget Loop54 fylla ut tomrummet från Google med bättre sökresultat på e-butiker.

Loop54 har utvecklat en sökmotor speciellt anpassad för e-handlare. Den nya sökmotor kommer inte konkurrera med Google, utan vara ett komplement. Företagets teknik använder matematiska algoritmer för att länka samman olika produktkategorier och förstå abstrakta kopplingar mellan exempelvis olika klädesplagg, filmer eller leksaker. Som exempel när besökaren söker på filmen ”Sällskapsresan”, då kommer sökmotorn att känna av att besökaren eventuellt kan vara intresserad av Hälsoresan eller Den ofrivillige golfaren. Traditionell sökteknik hittar inte de filmerna. Däremot finns liknande funktionalitet finns sedan lång tid tillbaka hos många stora webbtjänster. Där mycket tid läggs på att analysera sökresultat efter besökarens preferenser och historik. Men i första hand analyseras samband mellan produkter snarare än användarnas beteende. Hur det kommer gå för Loop54 år framtiden utvisa.

Källa: IDG