Publicerad

Lån i Kristider för privatpersoner och företag

Coronakrisen har satt sina avtryck. Regeringen ger sina krispaket till företagen men långt ifrån alla är nöjda. Krisen slår som hårdast (som alltid) på de osäkra anställningarna, provanställningar, visstidsanställningar, projetkanställningar och småföretagarna, enmansbolagen, familjebolagen. Självklart måste regeringen sätta in krispaket för att rädda de stora bolagen, måla med de stora penslarna som det heter och rädda tusentalsjobb. Att man inte kan rädda enskilda arbeten är tråkigt men branschen för mat-, nöje-, logistik- har stora problem. Världen över förbereds räddningsaktioner av företag. Inget utesluts av politikerna – inte heller nationalisering. Statligt ägande av bolag kommer vara en förutsättning, som i alla kriser, för att rädda världsekonomin.

De senaste dagarna har en debatt väckts där de ekonomiska konsekvenserna av viruset ställts mot konsekvenserna av försöken att kontrollera själva smittan. Den ekonomiska nedgången är redan ett faktum. Den tidigare vice riksbankschefen Karolina Ekholm utesluter inte att Sverige går in som ägare i krisande bolag framöver. 

Ekonomisk rådgivning – klara krisen

Ekar det tomt på kontot efter löneutbetalningar? Köpkraften minskar och kanske står still. Alla bidrar även om de självklart ser ekonomisk vinning på sikt. Du kan skapa e-handel på de stora plattformarna gratis, du kan få utbildning gratis. Men efter Coronakrisen kommer du få betala för de tjänsterna också. Kommer världen gå tillbaka till där vi var förut? Kommer take-away slutas serveras efter krisen? Eller kommer hela vårt samhälle, – värld ha tagit ett enormt steg in i digitaliseringen och in i tillgängligheten. För de som hänger med är helt plötslig nya affärsmöjligheter tillgängliga. Kommer en andra våg av Coronakris så måste vi klara den också. Det handlar inte bara om några veckor, det kanske handlar om några månader detta år.

Regeringen har erbjudit företagare att ta lån från företagsnätverken. Men det finns andra vägar att gå också. Gör en nog avvägning för att hitta de lösningar som passar dig bäst. Det är inte bara företagen som drabbas, det är enskilda medarbetare också. Ekonomin är ansatt för många svenskar. I genomsnitt har en svensk lån på 621,000 kr. Räknat på arbetsam ålder 18-65. En arbetslöshet, en osäker inkomst och fortsatta utgifter ger ekonomisk oro. Forskare säger att fler självmord kommer öka i år för den ekonomiska otryggheten. På Moank skriver de att ”43 procent av svenskarna säger sig vara stressade över sin ekonomiska situation. Detta påverkar deras förmåga att fokusera och vara produktiva på jobbet, vilket har direkt påverkan på din verksamhets resultat”. 44% lägger mer än tre timmar av sin arbetstid per vecka på sin privatekonomi. Friska arbetsplatser handlar om att kunna erbjuda råd och stöd till de personer som har en otrygg tillvaro. Det är inte bara sjukvården som räddar liv. Det kan du som arbetsgivare också göra. Du som arbetsgivare kan göra en insats och erbjuda dina medarbetare ekonomisk rådgivning för att klara krisen.